Skaleńskie ziarna szkieletowe są zazwyczaj drugim co do liczebności minerałem w piaskowcach. Skaleń można podzielić na dwa mniejsze pododdziały: skalenie alkaliczne i skalenie plagioklazowe. Pod mikroskopem petrograficznym można wyróżnić różne rodzaje skalenia. Poniżej znajduje się opis różnych rodzajów skalenia:

 • Delty,
 • Piaski plażowe i brzegowe,
 • Mieszkania pływowe,
 • Bary i fale piaskowe na morzu,
 • Depozyty sztormowe (sztormy),
 • Turbity (kanały podmorskie i wentylatory).

Sprawdź pełną ofertę: blatów, parapetów, schodów

Zakład kamieniarski a części składowe warsztatu

Ziarna szkieletowe to piaskowcowe (od 0,0625 do 2 milimetrów (od 0,00246 do 0,07874 cala) średnicy) detrytyczne fragmenty, które składają się na większość piaskowca. Ziarna te można podzielić na kilka różnych kategorii w zależności od ich składu mineralnego:

 • Ziarna szkieletowe kwarcowe są dominującymi minerałami w większości klastycznych skał osadowych, ponieważ posiadają one wyjątkowe właściwości fizyczne, takie jak twardość i stabilność chemiczna. Te właściwości fizyczne umożliwiają ziarnom kwarcu przetrwanie wielu procesów recyklingu, a także pozwalają ziarnom wykazywać pewien stopień zaokrąglenia. Ziarna kwarcu wydzielają się ze skał plutonowych, które są pochodzenia mlecznego, a także ze starszych piaskowców, które zostały poddane recyklingowi.
 • Ziarno ramowe
 • Paradise Quarry, Sydney, Australia
 • Grus piasek i granitoid, z którego pochodzi
 • Skaleń alkaliczny jest grupą minerałów, w której skład chemiczny minerałów może wahać się od KAlSi3O8 do NaAlSi3O8, co stanowi kompletne rozwiązanie stałe.
 • Plagioklase feldspar jest złożoną grupą minerałów w postaci roztworu stałego, których skład waha się od NaAlSi3O8 do CaAl2Si2O8.
  Fotomikrograf wulkanicznego ziarna piasku; górny obrazek jest płasko spolaryzowanym światłem, dolny obraz jest spolaryzowanym światłem krzyżowym, skala w lewym środku jest 0,25 milimetra. Ten rodzaj ziarna byłby głównym składnikiem piaskowca litego.

Montaż pomnika

Zakład kamieniarski przenośny?

Ziarna litych szkieletów to kawałki starożytnych skał macierzystych, które jeszcze muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, nazywane fragmentami litymi lub podsypkami. Fragmenty litu mogą być dowolnymi drobnoziarnistymi lub gruboziarnistymi skałami igiennymi, metamorficznymi lub sedymentacyjnymi, chociaż najczęstszymi fragmentami litu występującymi w osadach są podsypki skał wulkanicznych.

Minerały pomocnicze to wszystkie inne ziarna mineralne w piaskowcu; zwykle minerały te stanowią tylko niewielki procent ziaren w piaskowcu. Do typowych minerałów pomocniczych należą mikroby (muskowit i biotyt), oliwin, piroksen i korund. Wiele z tych dodatkowych ziaren jest gęstszych niż krzemiany, które stanowią większą część skały. Te ciężkie minerały są powszechnie odporne na warunki atmosferyczne i mogą być wykorzystywane jako wskaźnik dojrzałości piaskowca poprzez indeks ZTR. Powszechne minerały ciężkie to cyrkon, turmalina, rutyl (stąd ZTR), granat, magnetyt lub inne gęste, odporne minerały pochodzące ze skały macierzystej.