Matryca jest bardzo drobnym materiałem, który jest obecny w przestrzeni porów między ziarnami szkieletu. Przestrzeń porów śródmiąższowych można podzielić na dwie odmiany. Jedną z nich jest nazywanie piaskowca arenitem, a drugą jest nazywanie go wacke.

Nagrobki i pomniki a cement

Poniżej znajduje się definicja różnic pomiędzy tymi dwoma matrycami:

  • Arenity są teksturalnie czystymi piaskowcami, które są pozbawione lub mają bardzo małą matrycę.
  • Wackes to brudne teksturalnie piaskowce, które mają znaczną ilość matrycy.

Pełną ofertę usług kamieniarskich znajdziesz na stronie https://kamieniarzbialystok.pl/uslugi-kamieniarskie/

Cement jest tym, co wiąże krzemowo-plastyczne ziarna szkieletu razem. Cement jest wtórnym minerałem, który tworzy się po osadzeniu i podczas grzebania piaskowca. Materiały te mogą być minerałami krzemianowymi lub niekrzemianowymi, takimi jak kalcyt.
Cement krzemionkowy może składać się z minerałów kwarcowych lub opalowych. Kwarc jest najczęściej występującym minerałem krzemianowym, który działa jak cement. W piaskowcu, w którym występuje cement krzemionkowy, ziarna kwarcu są połączone z cementem, który tworzy obrzeże wokół ziarna kwarcu zwane przerostem.

Przerost zachowuje tę samą ciągłość krystalograficzną kwarcowego ziarna szkieletowego, które jest cementowane. Cement opalowy znajduje się w piaskowcach bogatych w materiały wulkaniczne, a bardzo rzadko w innych piaskowcach.
Cement kalcytowy jest najczęściej stosowanym cementem węglanowym. Cement kalcytowy to asortyment mniejszych kryształów kalcytu. Cement przylega do ziaren szkieletu, przyczepność ta jest tym, co powoduje, że ziarna szkieletu przyklejane są do siebie.
Inne minerały, które działają jako cementy to: hematyt, limonit, skalenie, anhydryt, gips, baryt, minerały ilaste i zeolitowe.

Nagrobki Białystok

Nagrobki i pomniki a przestrzeń porów

Przestrzeń porowa obejmuje przestrzenie otwarte w skale lub glebie. Przestrzeń porowa w skale ma bezpośredni związek z porowatością i przepuszczalnością skały. Na porowatość i przepuszczalność ma bezpośredni wpływ sposób pakowania ziaren piasku.
Porowatość jest to procent objętości objętości objętościowej, którą zamieszkują szczeliny w danej skale. Na porowatość ma bezpośredni wpływ pakowanie równomiernie rozłożonych ziaren sferycznych, ułożonych od luźno upakowanych do najcieńszych pakowanych w piaskowce.
Przepuszczalność to szybkość, z jaką woda lub inne płyny przepływają przez skałę. W przypadku wód gruntowych przepuszczalność pracy może być mierzona w galonach na dzień przez jeden przekrój stopy kwadratowej pod jednostkowym nachyleniem hydraulicznym.

Wszystkie piaskowce składają się z tych samych minerałów ogólnych. Minerały te składają się na składniki szkieletowe piaskowców. Składnikami takimi są kwarc, skalenie, i fragmenty litu. Matryca może występować również w przestrzeniach międzywęzłowych pomiędzy ziarnami szkieletu. Poniżej znajduje się lista kilku głównych grup piaskowców. Grupy te są podzielone na podstawie mineralogii i tekstury. Mimo że piaskowce mają bardzo prosty skład, który opiera się na ziarnach szkieletowych, geolodzy nie byli w stanie uzgodnić konkretnego, właściwego sposobu klasyfikacji piaskowców.