Klasyfikacja piaskowców polega zazwyczaj na punktowym policzeniu cienkiego odcinka za pomocą metody Gazzi-Dickinsona. Skład piaskowca może mieć ważne informacje dotyczące genezy osadu w przypadku stosowania go z trójkątem kwarcowym, skaleniem, fragmentem litym (wykresy QFL). Wielu geologów nie zgadza się jednak co do tego, jak rozdzielić części trójkąta na pojedyncze elementy, aby można było wykreślić ziarna szkieletu. Dlatego też opublikowano wiele sposobów klasyfikacji piaskowców, z których wszystkie są podobne w swoim ogólnym formacie.

Blog kamieniarza a system klasyfikacji Dott

Pomoce wizualne to wykresy, które pozwalają geologom interpretować różne charakterystyki piaskowca. Poniższy wykres QFL i model pochodzenia piaskowca odpowiadają sobie nawzajem, dlatego gdy wykres QFL jest wykreślony, punkty te mogą być wykreślone na modelu pochodzenia piaskowca. Etap teksturalnego wykresu dojrzałości ilustruje różne etapy, przez które przechodzi piaskowiec.

  • Wykres QFL jest reprezentacją ziaren szkieletu i matrycy, które są obecne w piaskowcu. Wykres ten jest podobny do wykresów stosowanych w petrologii igiełkowej. Gdy wykreślony prawidłowo, ten model analizy tworzy miarodajną klasyfikację ilościową piaskowców.
  • Wykres pochodzenia piaskowca umożliwia geologom wizualną interpretację różnych typów miejsc, z których mogą pochodzić piaskowce.
  • Etap dojrzałości teksturalnej to wykres, który pokazuje różne etapy powstawania piaskowców. Wykres ten pokazuje różnicę pomiędzy niedojrzałymi, subdojrzałymi, dojrzałymi i superdojrzałymi piaskowcami. Wraz z dojrzewaniem piaskowca ziarna stają się bardziej zaokrąglone, a w osnowie skały jest mniej gliny.

Więcej dowiesz się na naszej stronie https://kamieniarzbialystok.pl/porady/

System klasyfikacji piaskowców Dotta (1964) jest jednym z wielu takich systemów stosowanych przez geologów do klasyfikacji piaskowców. Schemat Dotta jest modyfikacją klasyfikacji piaskowców krzemianowych Gilberta i zawiera w jednym systemie klasyfikacji podwójne koncepcje teksturalne i kompozytorskie R.L. Folka.
Filozofia stojąca za połączeniem koncepcji Gilberta i R. L. Folka. Schematy ludowe polegają na tym, że lepiej jest w stanie „przedstawić ciągłą naturę teksturalnej zmienności od kamienia błotnego do arenitu i od stabilnego do niestabilnego składu ziarna”. Schemat klasyfikacji Dotta opiera się na mineralogii ziaren szkieletu oraz na typie matrycy występującej pomiędzy ziarnami szkieletu.

 

Schody granitowe

Blog kamieniarza – trzy główne kategorie

W tym konkretnym schemacie klasyfikacji Dott wyznaczył granicę między arenitem a workami na 15% matrycy. Ponadto Dott rozbija również różne rodzaje ziaren szkieletowych, które mogą występować w piaskowcu na trzy główne kategorie: kwarc, skaleń i ziarna litu..
Arenity są rodzajami piaskowców, które mają mniej niż 15% osnowy gliniastej pomiędzy ziarnami szkieletu.
Arenity kwarcowe to piaskowce, które zawierają ponad 90% ziaren krzemionkowych. Ziarno może zawierać fragmenty kwarcu lub skał chertowych. Arenity kwarcowe są teksturalnie dojrzałe do super dojrzałych piaskowców. Te czyste piaski kwarcowe są wynikiem intensywnego wietrzenia, które miało miejsce przed i w trakcie transportu.