Praktyczne porady Dobrego Kamieniarza

Parapety od dobrego kamieniarza

To wietrzenie usunęło wszystko oprócz ziaren kwarcu, najbardziej stabilnego minerału. Są one powszechnie powiązane ze skałami, które osadzają się w stabilnym środowisku kratońskim, takim jak [...]

Nagrobki i pomniki a matryca

Matryca jest bardzo drobnym materiałem, który jest obecny w przestrzeni porów między ziarnami szkieletu. Przestrzeń porów śródmiąższowych można podzielić na dwie odmiany. Jedną z nich jest [...]

Zakład kamieniarski a środowisko morskie

Skaleńskie ziarna szkieletowe są zazwyczaj drugim co do liczebności minerałem w piaskowcach. Skaleń można podzielić na dwa mniejsze pododdziały: skalenie alkaliczne i skalenie plagioklazowe. Pod [...]